• Czy seminaria w ramach cyklu „Seminariów horyzontalnych NSRO” są całkowicie bezpłatne?
  Tak. Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny. Jest to projekt szkoleniowy realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Organizator seminariów pokrywa koszty noclegu, wyżywienia, uczestnictwa w seminarium, trenerów oraz materiałów szkoleniowych.
 • Czy koszt dojazdu na seminarium jest zwracany uczestnikowi?
  Nie. Koszty dojazdu na seminarium uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 • Jak dokładnie wygląda przebieg seminariów?
  Seminaria obejmują łącznie 6 dni szkolenia i odbywają się w dwóch 3-dniowych sesjach. Przerwa między sesjami wynosi od 3 do 4 tygodni (patrz – harmonogram seminariów). Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy. Odbywają się przede wszystkim w dwóch grupach szkoleniowych. W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia związane z procesem absorpcji środków europejskich. Więcej informacji – patrz zakładka „Program”.
 • Czy osoby z instytucji działających poza systemem NSRO (np. beneficjenci) mogą wziąć udział w seminarium?
  Nie. Seminaria przeznaczona są wyłącznie dla pracowników instytucji NSRO.
 • Co oznacza konieczność umotywowania obecności na seminarium pracownika, który pracuje w systemie NSRO dłużej niż 6 miesięcy?
  Seminaria przeznaczone są przede wszystkim dla „nowych” pracowników instytucji NRSO, tzn. takich, których staż pracy w systemie NSRO nie przekracza 6 miesięcy. Celem seminariów jest przekazanie pogłębionej wiedzy na temat całego systemu wdrażania funduszy unijnych. W przypadku pracowników o dłuższym stażu pracy warunkiem ich udziału jest umotywowanie przez przełożonego (w odpowiedniej rubryce formularza zgłoszeniowego) udziału. Może to wynikać np. ze specjalizacji danego stanowiska, braku wiedzy ogólnej o systemie NSRO, konieczności podniesienia kwalifikacji zawodowych etc. Ponadto, w seminariach nie mogą uczestniczyć osoby które już wcześniej brały udział w takich seminariach.
 • Czy istnieje możliwość wzięcia udziału w seminarium kilku osób z tej samej instytucji?
  Tak, ale tylko w przypadku wolnych miejsc. Co do zasady, w celu umożliwienia wzięcia udziału w seminariach jak największej liczbie osób/instytucji, na seminarium będą zapraszane nie więcej niż trzy osoby z danej instytucji.
 • Czy istnieje możliwość zmiany uczestnika seminarium?
  Tak. Zmiany uczestnika seminarium można dokonać nawet w przeddzień seminarium, wystarczy wysłać informację z danymi osoby zgłoszonej oraz osoby, która będzie ją zastępować e-mailem na adres: horyzontalne@kdg.waw.pl.
 • Czy ośrodek, w którym odbywają się seminaria jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich?
  Tak. Ośrodek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W formularzu zgłoszeniowym, uczestnicy proszeni są o wskazanie, czy poruszają się na wózku inwalidzkim – warunkiem zarezerwowania miejsca w pokoju dla osób niepełnosprawnych jest zaznaczenie opcji „osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim”.
Fundusze strukturalne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kancelaria doradztwa gospodarczego - KDG Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego